Olgyai Ádám szakdolgozata
2015 Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Dolgozatunkban az iskolai színtéren jelen lévő stressz jelenségével foglalkoztunk.
Rávilágítottunk azokra a társadalmi tényezőkre, melyek az egyéni stresszes tapasztalatok
indikátorai lehetnek. Napjaink kutatási eredményeire támaszkodva tudjuk, hogy az egyén
stressz-szintje és teljesítménye egymással fordítottan arányos kapcsolatban állnak, így az
iskola szereplőinek életében jelen lévő stressz nagymértékben akadályozhatja az iskola
intézménye által kitűzött célok megvalósulását is – a tudás, az ismeretek átadását; a tanulók
személyiségfejlesztését; és társadalomba való integrációjukat. A stresszes diák minden
bizonnyal kevésbé hatékony a tudás elsajátításában, kevésbé fogékony a viselkedési normák
és a mögöttük álló értékek befogadására, ennek következtében pedig eredményei kisebb
valószínűséggel predesztinálják majd a számára kedvezőbb társadalmi pozíciók betöltésére.

Elemzésünkben olyan folyamatban lévő iskolaprojektekkel foglalkoztunk, amelyek az
eltelt idő rövidségéből fakadóan egyelőre csak részeredményekkel szolgáltak, ám mért
adataink így is inkább pozitív elmozdulást mutattak egy ideálisabb iskolai környezet irányába.
Áttekintésre került egy olyan kezdeményezés is, amely kiváló példával szolgált annak
bemutatására, hogy a Tudatalapú Oktatás programja által alkalmazott Transzcendentális
Meditáció technikája hatékony eszközt jelent a diákok és az egész osztály iskolai
eredményeinek javítására.


A teljes szakdolgozat elolvasható az alábbi linken: httpss://drive.google.com/file/d/0B-FIZPGywqjpb3psN1F5b0NNQzQ/view