Csányi Istvánné szakdolgozata

2004. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Neveléstudományi Tanszék

Az ember testi-lelki fejlődése ugyanúgy elválaszthatatlan egymástól, mint
ahogyan a fa külső részeinek – a törzs, az ágak, a levelek, virágok és a gyümölcs –
különféle tulajdonságainak összessége sem különülhet el a föld alatt elhelyezkedő
gyökér meghatározó sajátosságaitól. Ezek együtt alkotják a fa teljes életét. Ugyanúgy
nem elégedhetünk meg csak azzal, hogy az egyén biológiailag egészségesen fejlődik.
Ahhoz, hogy az ember valamennyi végtagja, érzékszerve és idegrendszere
normálisan, egymással összhangban működjön, elengedhetetlen a mentális, szellemi
értékek fejlesztése is. Ez pedig, csak úgy lehetséges, ha képesek vagyunk a tudat
határtalanságát szisztematikus módon megtapasztalni. Ennek bizonyságául mutattam
be egy ősi technikát, melynek komplexitását több személy szemszögéből és több
szempont alapján igyekeztem bemutatni. A TM módszerének hatékonyságára
napjainkban is egyre nagyobb szükség lenne ahhoz, hogy a különböző területeken
csúcsosodó problémákkal szemben felvehessük az egészséges versenyt. Ez azonban
csak úgy volna lehetséges, ha határtalan energiára, erőre, intelligenciára, békére és
boldogságra lennénk képesek szert tenni.


A teljes szakdolgozat elolvasható az alábbi linken: httpss://drive.google.com/drive/folders/0B-FIZPGywqjpfktuYW1uOWxsa3ZrYWdoSXVyenV4UVd1eHRxU0lTbHlzQXBYRElmbllGT00